Ông Andy Ho: Thị trường đi xuống cơ hội mua vào
Nếu được vào MSCI, ông Andy Ho tính toán khối ngoại sẽ đầu tư vào 10 tỷ USD.